ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ СПОРТУ І СПОРТИВНИХ ІГОР ЩОДО КАТАЛОГУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Спеціальність Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
1 2 3 4
017 Фізична культура і спорт ІІ Сучасні технології підготовки спортсменів в обраному виді спорту / Науково-методичний супровід підготовки спортсменів Екзамен
ІІ Спорт в освіті / Професійна та науково-дослідна діяльність магістра з фізичної культури і спорту Екзамен
І Аматорський спорт / Організація та метрологічне забезпечення досліджень у фізичній культурі та спорті Залік
ІІ Змагальна діяльність у спорті Екзамен
014 Середня освіта (Фізична культура) (1 рік і 4 місяці) І Професійна майстерність у фізичній культурі / Авторські програми з фізичної культури Залік
І Інформаційні системи і технології фізичного виховання / Менеджмент персоналу фізкультурно-спортивних організацій Залік
ІІ Нетрадиційні види фізичної активності різних груп населення / Оздоровчо-рекреаційні технології у фізичному вихованні різних груп населення Залік
014 Середня освіта (Фізична культура)

(1 рік і 10 місяці)

І Професійна майстерність у фізичній культурі / Авторські програми з фізичної культури Залік
І Інформаційні системи і технології фізичного виховання / Менеджмент персоналу фізкультурно-спортивних організацій Залік
ІІ Нетрадиційні види фізичної активності різних груп населення / Оздоровчо-рекреаційні технології у фізичному вихованні різних груп населення Залік

Силабуси груп спортивно-педагогічного вдосконалення :

1. Спортивно-педагогічне вдосконалення з пляжного волейболу;

2. Спортивно-педагогічне вдосконалення з боротьби самбо;

3. Спортивно-педагогічне вдосконалення з футболу (чоловіки) 1 команда;

4. Спортивно-педагогічне вдосконалення з волейболу (чоловіки);

5. Спортивно-педагогічне вдосконалення з дзюдо;

6. Спортивно-педагогічне вдосконалення з футболу (жінки);

7. Спортивно-педагогічне вдосконалення з футболу (чоловіки) 2 команда;

8. Спортивно-педагогічне вдосконалення з волейболу (жінки);

9. Спортивно-педагогічне вдосконалення з футзалу;