Співпраця із ЗВО

Договір про співпрацю між Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові та Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка

Договір про співпрацю між Донбаською державною машинобудівною академією м. Краматорськ та Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка

Договір про співпрацю між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка

Договір про співпрацю між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та Волинським національним університетом імені Лесі Українки

Договір про співпрацю між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського

Договір про співпрацю між UNIVERSITY OF LJUBLJANA та Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка