Практика

Положення про практику

Наскрізна програма практики студентів факультету фізичної культури, що навчаються за навчальним планом бакалавра 2017, спеціальності 017 Фізична культура і спорт денної та заочної форм навчання.

Наскрізна програма практики студентів факультету фізичної культури, що навчаються за навчальним планом бакалавра 2018, спеціальності 017 Фізична культура і спорт денної та заочної форм навчання.

Наскрізна програма практики студентів факультету фізичної культури, що навчаються за навчальним планом бакалавра 2019, спеціальності 017 Фізична культура і спорт денної та заочної форм навчання.

Наскрізна програма практики студентів факультету фізичної культури, що навчаються за навчальним планом магістра 2019, спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

Наскрізна програма практики студентів факультету фізичної культури, що навчаються за навчальним планом магістра 2020, спеціальності 017 Фізична культура і спорт денної та заочної форм навчання.

Послідовний графік практик на 2020-2021 н.р.

АНОТАЦІЇ ПРАКТИК :

Виробнича практика в ДЮСШ у групах початкової підготовки (2020-2021 н.р.)

Виробнича практика в ДЮСШ у групах спеціалізованої базової підготовки (2020-2021 н.р.)

Навчальна практика з гімнастики (2020-2021 н.р.)

Навчальна практика зі спортивних ігор (2020-2021 н.р.)

Навчальна практика з плавання (2020-2021 н.р.)

Виробнича практика в групах спортивно-педагогічного вдосконалення (2020-2021 н.р.)

Виробнича практика в ДЮСШ (2020-2021 н.р.)

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПРАКТИК (2020-2021 н.р.) :

Робоча програма виробничої практики в ДЮСШ у групах початкової підготовки;

Робоча програма виробничої практики в ДЮСШ у групах спеціалізованої базової підготовки;

Робоча програма виробничої практики в групах спортивно-педагогічного вдосконалення;

Робоча програма виробничої практики в ДЮСШ;

Робоча програма навчальної практики з плавання;

Робоча програма навчальної практики з організації та проведення туристичних походів.

 

Графік практик на 2019-2020 н.р.

ВИДИ ПРАКТИКИ :

Навчальна практика: 

– наскрізна програма практик, вступ 2018 року, ФКС.

– робоча програма із Навчальної практики з легкої атлетики, плавання й організації та проведення туристичних походів.

Виробнича практика:

– наскрізна програма з практик, вступ 2016 року, 4 курс ФКС;

– наскрізна програма (магістри ФКС, вступ 2019).

– робоча програма Виробничої практики в ДЮСШ (вступ 2016 року);

– робоча програма Виробничої практики в ДЮСШ  у групах спеціалізованої базової підготовки, магістр 2019.

Звітна документація:

– щоденник практики;

– шаблон звіту Виробничої практики в ДЮСШ;

– шаблон звіту Навчальної практики з легкої атлетики, плавання й туризму;

– шаблон звіту Педагогічної асистентської практики.