Захист курсових робіт зі спортивно-педагогічного вдосконалення

2.06.2022 року на факультеті фізичної культури на 4 курсі СВО «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) (денна форма навчання) відбувся захист курсових робіт зі спортивно-педагогічного вдосконалення. До захисту допущені 20 студентів груп FK1-B18; FK2-B18.

Комісія у складі:

голова комісії – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Майя Зубаль; члени комісії – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спорту і спортивних ігор Андрій Петров, викладач кафедри спорту і спортивних ігор Василь Мазур.

Захист проводився онлайн, на платформі Google Meet о 10.00 год. Всі студенти, що були допущені, були присутні. Доповіді студентів були ґрунтовними, змістовними та по суті.

Найкраще захищали свої роботи та відповідали на запитання студенти Салманова Айгюн, Горіславський Юрій, Пархомюк Вікторія. Їх роботи були оцінені на «відмінно» та «дуже добре».