Новини кафедри

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

28-29 грудня 2022 року відбувся публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачів СВО «магістр» спеціальності 017 Фізична культура…