Акредитаційна експертиза ОПП «Тренер з видів спорту» СВО «бакалавр»

06-07 лютого 2023 року відбулися планові зустрічі з представниками експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в рамках акредитації освітньої програми «Тренер з видів спорту» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

До складу експертної групи входять:

– Сушко Руслана Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка) – керівник експертної групи;

– Маринич Вікторія Леонідівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Національний університет фізичного виховання і спорту України) – член експертної групи;

– Питель Аліна Анатоліївна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) – член експертної групи, здобувач вищої освіти.

У перший день акредитаційної експертизи відповідно до програми візиту відбулися зустрічі з гарантом, керівництвом університету, науково-педагогічними працівниками, які забезпечують освітній процес на ОП, здобувачами вищої освіти, представниками органів студентського самоврядування, зацікавленими особами та роботодавцями. Окрім цього гарант ОП Микола Прозар продемонстрував експертній групі матеріально-технічне забезпечення, яке використовується для якісної організації освітнього процесу за освітньою програмою.

Наступного дня члени експертної групи провели зустрічі із адміністративним персоналом факультету фізичної культури та навчально-методичним центром забезпечення якості освіти, допоміжними структурними підрозділами та керівництвом університету.

Під час фінального брифінгу експерти зазначили, що переконались у затребуваності та популярності освітньої програми серед роботодавців та здобувачів вищої освіти, у прозорості та якості надання освітніх послуг, у доступності всієї матеріально-технічної бази для всіх учасників освітнього процесу, у створенні керівництвом університету комфортних умов праці та навчання, у реальній та дієвій системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та інше.

Наступним кроком експертної групи буде опрацювання зібраної та отриманою інформації, написання звіту й завантаження його проєкту у систему НАЗЯВО.

Щиро надіємось на позитивне рішення Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.