Комплексний кваліфікаційний екзамен з нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт денної форми навчання

22-23 червня 2022 року був успішно проведений комплексний кваліфікаційний екзамен з нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт денної форми навчання.

У складі комісії працювали Гуска М. Б., доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент; Прозар М. В., завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент та Гурман Л. Д., завідувач кафедри легкої атлетики з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент.

Під час атестації здобувачі вищої освіти продемонстрували високий рівень теоретичних знань та практичних умінь, за що отримали відповідні оцінки: 8 студентів – відмінно, 13 студентів – добре. Якісний показник успішності становить 100 %. Це свідчить про якісну підготовку тренерів з видів спорту за освітньо-професійною програмою та належний рівень організації освітнього процесу в університеті.

Здобувачам вищої освіти за результатами атестації присвоєно кваліфікацію «Бакалавр фізичної культури і спорт. Тренер з видів спорту».