Вийшла друком монографія Олександра Алєксєєва

Вийшла друком монографія Олександра Алєксєєва «Теоретичні та практичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями»

У монографії представлено теоретичні та практичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Конкретизовано та проаналізовано суспільно-історичні передумови професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями; визначено соціальні та педагогічні тенденції підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями; здійснено контент-аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації диференційованого та індивідуального підходів у процесі фізичного виховання учнів. Узагальнено нормативно-правове забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Охарактеризовано методологічні та концептуальні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. За результатами дослідження визначено педагогічні резерви вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями.

З електронною версією можна ознайомитись в електронному архіві університету за покликанням : http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6254