Силабуси дисциплін ОС “Магістр”

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

I КУРС
Теорія і методика базових спортивно-педагогічних дисциплін
Професійна майстерність у фізичній культурі
Інформаційні системи і технології спортивно-масової роботи та спортивно-оздоровчого туризму
Теорія і методика спортивно-оздоровчого туризму
Нетрадиційні види масової фізичної культури та спорту
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

I КУРС
Професійна майстерність тренера
Організаційні засади сучасного спорту
Контроль у фізичному вихованні та спорті
Адаптація в спорті
Сучасні технології підготовки спортсменів в обраному виді спорту
Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті