Силабуси дисциплін ОС “БАКАЛАВР”

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

I КУРС
Теорія і методика викладання спортивних ігор
Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

I КУРС
Вступ до спеціальності
Психологія спорту
Спортивні та національні види боротьби
Адаптивний спорт
Сучасні інформаційні технології у фізичній культурі та спорті
Галузь знань 01 Освіта 
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

IІ КУРС
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності
Управління у сфері фізичного виховання та спорту
Теорія і методика викладання плавання
Теорія і методика викладання спортивних ігор
Галузь знань 01 Освіта 
Спеціальність 227 Фізична терапія ерготерапія

ІІ курс
Рухливі ігри та оздоровчий туризм

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

ІI КУРС
Теорія і методика плавання
Управління у сфері фізичного виховання та спорту
Організація і проведення туристичних походів
Психологія спорту

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

IІІ КУРС
Теорія і методика викладання спортивних ігор
Спортивна метрологія

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

ІIІ КУРС
Паралімпійський спорт
Основи теорії спортивних змагань

Галузь знань 01 Освіта
Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
ІV КУРС
Теорія і методика викладання настільного тенісу і бадмінтону

Галузь знань 01 Освіта
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

ІV КУРС
Професійна майстерність тренера
Соціологія фізичної культури
Сучасні види спорту
Відновлення в спорті