Дисципліни освітнього ступеня “Бакалавр”

2020 - 2021 навчальний рік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

I КУРС
Теорія і методика викладання спортивних ігор
Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

I КУРС
Вступ до спеціальності
Адаптивний спорт
Психологія спорту
Спортивні та національні види боротьби
Сучасні інформаційні технології у фізичній культурі і спорті
Галузь знань 01 Освіта 
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

IІ КУРС
Теорія і методика викладання плавання
Управління у сфері фізичного виховання 
Теорія і методика викладання спортивних ігор
Спортивний туризм
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

ІI КУРС
Теорія і методика плавання
Управління у сфері фізичного культури і спорту
Навчальна практика з плавання
Соціологія фізичної культури і спорту
Рекреаційні ігри в системі спортивного тренування
Навчальна практика з організації та проведення туристичних походів
Спортивний туризм

Галузь знань 22 Охорона здоров'я
Спеціальність 227 Фізична терапія 

ІІ курс
Рухливі ігри та оздоровчий туризм

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

IІІ КУРС
Теорія і методика викладання спортивних ігор
Спортивна метрологія

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

ІIІ КУРС
Теорія і методика спортивних ігор
Сучасні інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті

Галузь знань 01 Освіта
Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
ІV КУРС
Теорія і методика викладання настільного тенісу і бадмінтону

Галузь знань 01 Освіта
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

ІV КУРС
Професійна майстерність тренера
Соціологія фізичної культури
Сучасні види спорту
Відновлення в спорті

Галузь знань 22 Охорона здоров'я
Спеціальність 227 Фізична терапія 

ІV КУРС
Рухливі ігри та оздоровчий туризм