Дисципліни ОС Магістр

2020 - 2021 навчальний рік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 1 рік 4 місяці

I КУРС
Сучасні освітні технології у фізичній культурі
Контроль і тестування у фізичній культурі
Професійна майстерність у фізичній культурі
Інформаційні системи і технології фізичного виховання
Нетрадиційні види фізичної активності різних груп населення

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 1 рік 10 місяців

I КУРС
Сучасні освітні технології у фізичній культурі
Професійна майстерність у фізичній культурі
Інформаційні системи і технології фізичного виховання
Нетрадиційні види фізичної активності різних груп населення
Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав
Теорія і методика викладання спортивних ігор

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

I КУРС
Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті
Адаптація в спорті
Метрологічний контроль у фізичній культурі і спорті
Аматорський спорт
Спорт в освіті
Змагальна діяльність у спорті
Організаційні засади сучасного спорту
Сучасні технології підготовки спортсменів в обраному виді спорту

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

IІ КУРС
Теорія і методика спортивно-оздоровчого туризму

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» 
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка  
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

IІ КУРС

Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті
Змагальна діяльність у спорті