ERASMUS+ НА ФАКУЛЬТЕТІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ДІЇ

З 24 по 28 травня 2021 року декан факультету фізичної культури доцент Іван Стасюк взяв участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching в Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).

В рамках цієї програми Іван Стасюк провів 8 годин лекційних та практичних занять для студентів факультету наук про здоров’я, темою занять був «Студентський спорт».

Якщо лекційні заняття проходили у формі дистанційного навчання, то практичні – у спортивному залі.

Крім погодженої програми, Іван Стасюк прийняв участь у семінарських заняттях професорів Арека Маржеца і Томаша Гури, в заняттях польських викладачів для українських здобувачів вищої освіти, що навчаються у Львівському університеті фізичної культури імені Івана Боберського за програмою подвійного диплому, а також у міжнародному он-лайн курсі «Prezentacja oferty współpracy naukowej i dydaktycznej z Ukrainą», що був присвяченій співпраці університету Яна Длугоша із закладами вищої освіти України.

На зустрічі із заступником декана студентської та дидактичної роботи у галузі фізичного виховання професором Леоном Раком, Іван Стасюк обговорив перспективи співпраці, що стосується подальшого стажування наших викладачів, а також можливості реалізації подвійного диплому на освітніх програмах 014 Середня освіта (Фізична культура) та 227 Фізична терапія, ерготерапія в нашому університеті.

На завершенні відрядження Іван Стасюк зустрівся зі Спеціалістом закордонної співпраці, університетським координатором програми Erasmus+ Бартломеєм Коваліком, де були підведені підсумки викладання, а також окреслені перспективи майбутньої співпраці Університету Яна Длугоша в Ченстохові та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в рамках міжнародної програми академічної мобільності Erasmus+.

«Це вже моя друга участь в програмі академічної мобільності Erasmus+, що передбачала викладання в закордонному університеті. Erasmus+ дав мені можливість отримати нові знання з передової практики за кордоном, допоміг розвинути власні компетенції у галузі Освіти, підвищити актуальність мого викладання, розширити власну професійну діяльність, збільшити знання з іноземної мови, а також посилив співпрацю з польським університетом», – поділився своєю думкою Іван Стасюк.