Вступнику

Приймальна комісія Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів, у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

(державна форма) 

014 Середня освіта (Фізична культура).   Денна і заочна.

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Історія України або географія

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів, у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра для вступників, які претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

(контрактна форма)

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або іноземна мова

014.11 Середня освіта (Фізична культура). Перспектива працевлаштування: вчитель фізичного виховання; інструктор фізичної культури в дошкільних закладах; організатор спортивно-масової роботи; організатор (інструктор) туристичної і рекреаційної роботи; методист з фізичної культури; інструктор (організатор) оздоровчої роботи на виробництві чи за місцем проживання; фахівець з експлуатації спортивних споруд; працівник державних або громадських органів управління фізичної культури.

 

017 Фізична культура і спорт.   Тренер з видів спорту.  Денна і заочна.

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів, у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

(державна форма) 

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Творчий конкурс

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів, у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра для вступників, які претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

(контрактна форма)

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Творчий конкурс

017 Фізична культура і спорт ( Тренер з видів спорту). Перспектива працевлаштування: тренер з обраного виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. д.); тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції); інструктор-методист спортивної школи; інструктор з аеробіки; інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); фітнес-тренер; фахівець із організації дозвілля; інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); інструктор з фізичної підготовки; інструктор-методист з фізичної культури та спорту; інструктор-методист з виробничої гімнастики.

 

БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Спеціальності:

Фізичне виховання. 5.01020101

Середня освіта (Фізична культура) 014

Фізична культура і спорт 017

Перелік іспитів для прийому на навчання на  перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра.

Термін навчання 1 р.10 м.

1. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури

2. Фахове випробування (тестування)

 

Всі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

Перелік іспитів для прийому на навчання на  другий  курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра.

Термін навчання 2 р.10 м.

1. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури

2. Фахове випробування (тестування)