Атестація

БАКАЛАВР 2019-2020

1. Програма підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 017 Фізична культура і спорт до складання комплексного екзамену з нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки;

2. Програма проведення державної атестації у формі комплексного екзамену з нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки для здобувачів вищої освіти, щодо яких здійснювалася підготовка бакалавра з галузі знань 01 Освіта спеціальності 017 Фізична культура і спорт;

3. Критерії ДЕК 2020 (бакалавр).

БАКАЛАВР 2020-2021

1. Програма підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 017 Фізична культура і спорт до складання комплексного екзамену з нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки;

2. Програма проведення державної атестації у формі комплексного екзамену з нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки для здобувачів вищої освіти, щодо яких здійснювалася підготовка бакалавра з галузі знань 01 Освіта спеціальності 017 Фізична культура і спорт;

3. Критерії ДЕК 2021 (бакалавр).

МАГІСТР 2019 року

1. Програма проведення державної атестації для здобувачів вищої освіти, щодо яких здійснювалася підготовка магістра з галузі знань 01 Освіта спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

МАГІСТР 2020 року

1. Програма проведення державної атестації для здобувачів вищої освіти, щодо яких здійснювалася підготовка магістра з галузі знань 01 Освіта спеціальності 017 Фізична культура і спорт.