ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ОНЛАЙН

ВПЕРШЕ ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ОНЛАЙН

Онлайн (англ. online, від англ. on line − «на лінії», «на зв’язку», «у мережі») − слово або частина складних слів, що позначає перебування в мережі, здійснення дій в інтернеті в режимі реального часу.

Відповідно до Тимчасового порядку проведення екзаменів і заліків, атестації здобувачів вищої освіти захисту курсових робіт (проєктів), практик за дистанційною формою навчання у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка під час карантину, введеним в дію наказом в.о. ректора університету від 29.04.2020 року № 36-ОД, здача звітної документації та захист виробничих практик були проведені дистанційно.

05 травня 2020 року о 16:30 на платформі Moodle за допомогою додатку BlueBigButton відбувся захист виробничої «Практики в ДЮСШ» здобувачами вищої освіти СВО «бакалавр» спеціальності 017 Фізична культур і спорт 4 курсу заочної форми навчання.

13 травня 2020 року о 15:55 на платформі Moodle за допомогою додатку BlueBigButton відбувся захист виробничої «Практики в ДЮСШ» здобувачами вищої освіти СВО «бакалавр» спеціальності 017 Фізична культур і спорт 4 курсу денної форми навчання.

Для студентів та викладачів захист практики у такому форматі проходив вперше.

В онлайн режимі студенти ділилися враженнями про проходження практики у дитячих юнацьких спортивних школах, обговорювали з науково-педагогічними працівниками проблемні питання, що виникали упродовж практики, розповідали про досвід тренерів та їх методику проведення навчально-тренувального процесу, ділилися перевагами та недоліками, які вони помітили під час проходження практики.

Керівники практики наголосили на організованості та зібраності здобувачів вищої освіти під час здачі звітної документації в електронному форматі та відмітили найактивніших студентів. Крім того, були проаналізовані помилки, які студенти допустили під час оформлення звітної документації.