Зубaль Мaйя Вiкторівна

2011 рік

1. С. М. Сінгаєвський – людина, педагог, вчений
Гура Світлана – магістрант факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
2. Єдинак Геннадій Анатолійович
Ковальчук Валентинстудент 4 курсу факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
3. Динаміка розвитку фізичних якостей підлітків з урахуванням соматотипу
Шаховал А.В. ,  студент 4 курсу
4. Факторний аналіз приросту фізичних якостей хлопчиків 10-11 років представників тора кального і м’язового соматотипів
Ільніцький А.В., студент 4 курсу
5. Кореляційні взаємозв’язки між приростом фізичних якостей  хлопчиків 10-11 років з урахуванням соматотипу
Щербина К.В., студент 4 курсу
6. Профілактика пияцтва і алкоголізму у школярів у фізкультурно-масовій і споротивній роботі
Коржіньовський В.В., студент 5 курсу

 2012 рік

1. Статистичні взаємозв‘язки між приростом фізичних якостей хлопчиків-підлітків різних соматотипів
Ільніцький А.В., студент 5 курсу факультету фізичної культури
2. Розвиток фізичних якостей підлітків з урахуванням  соматичного типу конституції
Масловська А.Й., студентка 4 курсу факультету фізичної культури
3. Форми організації самостійної фізичної діяльності молодших школярів
О.П.  Гнидюк,  студент 5 курсу  факультету фізичної культури
4. Особливості розвитку організму школярів у сенситивні періоди
А.В. Шаховал,  студент 5 курсу факультету фізичної культури
5. Фізіологічні можливості адаптації дітей дошкільного та молодшого віку до фізичних навантажень
К.В. Щербина, студент 5 курсу факультету фізичної культури
6. Оволодіння учнями системою знань про згубний вплив алкоголізму на зростаючий організм
С.В. Гура, магістрантка факультету фізичної культури
7. Енергопотенціал та його особливості спрямування на організм школярів різних соматотипів
Горєлов Олександр Вікторович, студент 4 курсу факультету  фізичної культури  заочної форми навчання
8. Приріст фізичних якостей хлопчиків різних соматотипів та їх статистичні взаємозв‘язки
Лятовський Олександр Леонідович, студент 4 курсу  факультету фізичної культури
9. Факторний аналіз темпів приросту фізичних якостей хлопчиків 13-14 років з урахуванням соматотипу
Нікітчина Любов Миколаївна, студентка 4 курсу факультету фізичної культури

 2013 рік

1. Методи  регулювання маси тіла борців  у передзмагальний період
Кабальський В.П., студент 5 курсу факультету фізичної культури  заочної форми навчання
2. Деякі аспекти формування здоро­вого способу життя молодших школярів сільських шкіл
Мельник Л. М., студентка 5 курсу  факультету фізичної культури заочної форми навчання
3. Аналіз стану дослідження проблеми спілкування вчителя фізичної культури та основні напрямки її вирішення
Зубаль С.С., студент 1 курсу факультету фізичної культури заочної форми навчання
4. Основні напрями вирішення проблеми спілкування вчителів фізичної культури 
Чміль В.О., магістрант факультету фізичної культури

 2014 рік

1. Використання рухливих та спортивних ігор у притулку з метою психофізичної корекції стану дітей
Синявський М.А., студент 5 курсу факультету фізичної культури
2. Формування інтересу до занять фізичною культурою у дітей середнього шкільного віку
Пірожков І.М., студент 5 курсу факультету фізичної культури заочної форми навчання
3. Організація занять лікувальної фізичної культури з школярами, які мають захворювання на сколіоз
Мельник К.В., студентка 4 курсу факультету фізичної культури
4. Особливості методики розвитку сили у старшокласників з низьким рівнем фізичної підготовленості
Мельник Т.А., студентка 4 курсу факультету фізичної культури заочної форми навчання
5. Методичні підходи до організації занять з фізичного виховання з учнями спеціальної медичної групи
Стрільчук О.В., студент 5 курсу факультету фізичної культури
6. Туристсько-краєзнавча діяльність як чинник громадянського виховання особистості
Зубаль С.С., студент 2 курсу факультету фізичної культури заочної форми навчання

2015 рік

1. Вплив систематичних занять фізичними вправами на організм дітей 12-14 років, які займаються в секції з волейболу
Гордєєва Є.В.,  студентка 5 курсу факультету фізичної культури
2. Організація занять з сидячого волейболу з неповносправними
Шликова Г.С., студентка 5 курсу факультету фізичної культури
3. Теоретичні засади методики рухливих ігор
Шептицька С. В., студентка 4 курсу факультету фізичної культури
4. Засоби та методи тренування і навчання гри в баскетболі
Стаднік Л.С., студентка 4 курсу факультету фізичної культури
5. Організаційно-методичні особливості використання засобів фізичного виховання вагітними жінками (на прикладі програми «шейпінг для вагітних»)
Мельник К. В., студентка 5 курсу  факультету фізичної культури
6. Методика навчання учнів-початківців греко-римській боротьбі
Жижанов О.Є., студент 4 курсу факультету фізичної культури

 

2016 рік

1. Значення фізкультурно-оздоровчої рухової активності в способі життя молодших школярів

Кісілюк В.В., 4 курс, факультет фізичної культури

Науковий керівник – Зубаль М.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

2. Управління соматичним здоров’ям людини
Жижанов О.Є., 5 курс, факультет фізичної культури

Науковий керівник – Зубаль М.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

3. Психолого-педагогічне та фізіологічне обґрунтування гетерохронності розвитку організму учнів в сенситивні періоди

Вовчок М.О., магістрнт, факультет фізичної культури

Науковий керівник – Зубаль М.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

4. Оптимізація засобів підвищення рівня фізичної підготовленості підлітків загальноосвітніх шкіл

Гордєєва Є.В., магістрантка, факультет фізичної культури

Науковий керівник – Зубаль М.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

5. Темпи приросту фізичних якостей хлопчиків 7-10 років різних соматотипів

Майківський С.Є., магістрант, факультет фізичної культури

Науковий керівник – Зубаль М.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

6. Визначення норм рухової активності та адекватності обсягу фізичного навантаження дорослого населення

Тімофєєва Т.Ю., магістрантка, факультет фізичної культури

Науковий керівник – Зубаль М.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

7. Кореляційні взаємозв’язки між приростом фізичних якостей хлопчиків молодших класів різних соматотипів

Тімофєєва Н.Ю., магістрантка, факультет фізичної культури

Науковий керівник – Зубаль М.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

2017 рік

1. Порівняльний аналіз методик з фізичного виховання студентів зі сколіотичною поставою

Кісілюк В.В., 1 курс, FR1-S16 групи спеціальності 227 Фізична реабілітація, факультет фізичної культури
Науковий керівник – Зубаль М.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор