Прозар Микола Володимирович

IMG_2797Народився 28 червня 1978 року в с. Михайлючка, Шепетівського району, Хмельницької області. У 1999 році закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний  університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, фізична культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури. Диплом, серія ХМ №11768017. У 2004 році закінчив Кам’янець-Подільський державний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію викладача фізичної культури. Диплом, серія ХМ №25416183. Науково-педагогічний стаж – 12 років. З 2002 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на факультеті фізичної культури (викладач, ст. викладач, доцент кафедри спорту і спортивних ігор). Кандидат наук з фізичного виховання та спорту з 2012 року (диплом, ДК № 010241). Кандидатська дисертація «Педагогічні умови покращення фізичного стану учнів 4 – 5 класів засобами спортивних ігор». Кандидатську дисертацію захистив 13 червня 2012 року в спеціалізованій вченій раді К 20.051.10 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Науковий керівник – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Єдинак Г.А.

Електронна пошта: prozar_nikolas@mail.ru