Дисципліни ОКР Спеціаліст

Шифр та найменування галузі знань 0102 фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Код та напрям підготовки бакалавра – 7.01020101 фізичне виховання∗
Форма навчання – (денна)
Термін навчання 1 рік
Назви навчальних  дисциплін
V курс
Теорія і методика обраного виду спорту
Основи теорії і методики рекреаційно-оздоровчого туризму
Нетрадиційні види спорту
Теорія і методика спортивних одноборств
Педагогічна майстерність тренера
Виробнича (педагогічна в ЗНЗ) практика
Виробнича в ДЮСШ практика
_____________________________________________________________________________
Шифр та найменування галузі знань 0102 фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Код та напрям підготовки бакалавра – 7.01020302 Фізична реабілітація
Форма навчання – (денна)
Термін навчання 1 рік
Назви навчальних  дисциплін
V курс
Нетрадиційні види спорту
Виробнича (реабілітаційна) практика
Виробнича (педагогічна) практика