Дисципліни ОКР Магістр

МАГІСТРАТУРА

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність 014.11 Середня освіта

(Фізична культура)

I КУРС

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ

ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ТРЕНЕРА

НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ СПОРТУ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПОРТИВНИХ ОДНОБОРСТВ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

I КУРС

Нетрадиційні види спорту

Професійна майстерність тренера

Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті

Контроль у фізичному вихованні та спорті

Адаптація в спорті

Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

IІ КУРС

Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті