Дисципліни ОКР Магістр

Шифр та найменування галузі знань 0102 фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Код та напрям підготовки бакалавра – 8.01020101 фізичне виховання∗
Форма навчання – (денна)
Термін навчання 1 рік
Назви навчальних  дисциплін
Теорія і методика спортивних одноборств
Педагогічна майстерність тренера
Теорія і методика обраного виду спорту
Основи теорії і методики рекреаційно-оздоровчого туризму
Педагогічна (асистентська) практика


Шифр та найменування галузі знань 0102 фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Код та напрям підготовки бакалавра – 8.01020101 фізичне виховання∗
Форма навчання – (денна)
Термін навчання 1,5 року
Назви навчальних  дисциплін
Нетрадиційні види спорту
Педагогічна (асистентська) практика