Дисципліни ОКР Бакалавр

Шифр та найменування галузі знань 0102 фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Код та напрям підготовки бакалавра – 6.01020101 фізичне виховання∗
Форма навчання – (денна)
Термін навчання 4 роки
Назви навчальних  дисциплін
І курс
Теорія і методика викладання спортивних ігор
Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав
Спортивно-педагогічне вдосконалення
ІІ курс
Теорія і методика викладання спортивних ігор
Організація краєзнавчо-оздоровчої туристичної діяльності
Теорія і методика викладання плавання
Навчальна практика з фаху (туризм)
Навчальна практика з фаху (плавання)
Спортивно-педагогічне вдосконалення
ІІІ курс
Теорія і методика викладання спортивних ігор
Спортивна боротьба з методикою викладання
Спортивно-педагогічне вдосконалення
ІV курс
Спортивна метрологія
Управління у сфері фізичного виховання
Використання нетрадиційних спортивних ігор на уроках фізичної культури
Виробнича (педагогічна) практика
Спортивно-педагогічне вдосконалення
_____________________________________________________________________________
Шифр та найменування галузі знань 0102 фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Код та напрям підготовки бакалавра – 6.010203 Здоров’я людини
Форма навчання – (денна)
Термін навчання 4 роки
Назви навчальних  дисциплін
І курс
Оздоровчий туризм та орієнтування
Рекреаційні ігри
_____________________________________________________________________________
Шифр та найменування галузі знань 0102 фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Код та напрям підготовки бакалавра – 6.010203 Здоров’я людини
Форма навчання – (денна) 
Термін навчання 4 роки
Назви навчальних  дисциплін
І курс
Оздоровчий туризм та орієнтування
Рекреаційні ігри
_____________________________________________________________________________
Шифр та найменування галузі знань 0102 фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Код та напрям підготовки бакалавра – 6.010201 Фізичне виховання∗
Форма навчання – (заочна) (мол. спеціаліст)
Термін навчання 2 роки
Назви навчальних  дисциплін
Теорія і методика викладання спортивних ігор
Теорія і методика викладання рухливих ігор
Спортивно-педагогічне вдосконалення
Теорія і методика викладання плавання
Організація краєзнавчо-оздоровчої туристичної діяльності
_____________________________________________________________________________