Дисципліни ОКР Бакалавр

 

БАКАЛАВР

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

I КУРС

Теорія і методика викладання спортивних ігор

Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

I КУРС

Вступ до спеціальності

Одноборства

Теорія і методика рухливих ігор і забав

Спортивні та національні види боротьби

Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

IІ КУРС

Організація краєзнавчо-туристичної діяльності

Управління у сфері фізичного виховання

Теорія і методика викладання плавання

Теорія і методика викладання спортивних ігор

Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

ІI КУРС

Сучасні технології у фізичній культурі та спорті

Теорія і методика одноборств

Теорія і методика плавання

Психологія спорту

Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

ІIІ КУРС

Теорія і методика викладання спортивних ігор

Спортивна метрологія

Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

ІІІ КУРС

Паралімпійський спорт

Управління сверою спорту

Основи теорії спортивних змагань

Галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини,

Напрям 6.010201 Фізичне виховання*

ІV КУРС

Спортивна метрологія

Управління у сфері фізичного виховання

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “МАГІСТР”

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

І КУРС

Професійна майстерність тренера

Теорія і методика обраного виду спорту

Нетрадиційні види спорту

Теорія і методика спортивних одноборств

Основи теорії і методики рекреаційно-оздоровчого туризму

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

І КУРС

Нетрадиційні види спорту

Професійна майстерність тренера

Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті

Контроль у фізичному вихованні та спорті

Адаптація в спорті

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

ІІ КУРС

Основи теорії і методики рекреаційно-оздоровчого ту