Відомості про викладачів

1. Стасюк Іван Іванович – завідувач  кафедри, доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту
2. Зубaль Мaйя Вiкторівна – доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту
3. Кoзак Євгeн Пaвлович – доцент, кандидат педагогічних наук
4. Прoзар Микoла Володимирович – доцент, кандидат наук з фізичного виховання та споту
5. Гускa Михaйло Бoгданович – старший викладач, кандидат наук з фізичного виховання та спорту
6. Шишкiн Олeксандр Пaвлович – доцент, Заслужений тренер України
7. Юрчишин Юрiй Вoлодимирович – доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту
8. Рaйтаровська Іринa Вaлентинівна – старший викладач
9. Мaзур Вaсиль Йосипoвич – викладач
10. Aлєксєєв Олeксандр Олeксійович – викладач
11. Стасюк Вадим Анатолійович – викладач
12. Дорош Валерій Устинович – викладач
13. Гордєєва Єлизавета Валеріївна – викладач