Відомості про викладачів

1. Стасюк Іван Іванович – декан, доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту
2. Прoзар Микoла Володимирович – завідувач кафедри, доцент, кандидат наук з фізичного виховання та споту
3. Зубaль Мaйя Вiкторівна – доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту
4. Кoзак Євгeн Пaвлович – доцент, кандидат педагогічних наук
5. Гускa Михaйло Бoгданович – доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту
6. Шишкiн Олeксандр Пaвлович – доцент, Заслужений тренер України
7. Рaйтаровська Іринa Вaлентинівна – старший викладач
8. Мaзур Вaсиль Йосипoвич – викладач
9. Aлєксєєв Олeксандр Олeксійович – кандидат пед. наук, старший викладач
10. Петров Андрій Олександрович – кандидат пед. наук, викладач
11. Стасюк Вадим Анатолійович – викладач
12. Авінов Віталій Леонідович – викладач
13. Біла Марія Родіонівна – викладач